SEIMENUS    ЕЗИКОВИ КАБИНЕТИ

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И СЕРВИЗ ЗА БЪЛГАРИЯ     тел. 0886 123126;  contact@seimenus.com

    ОФЕРТА Дата
         
Клиент:

 
Адрес:

 
ЕИК

 
Qty Model Specification Unit Total
    COMPUTING  LANGUAGE LABORATORY
1   Teacher's Personal Computer,  Dual core, Server, Switch

1 650,00 лв.

1 650,00 лв.

    PC control panel, Monitor, Power supply    
1 200 Screen 350.00 лв. по заявка
1 Acer Multimedia projector 950.00 лв. по заявка

1

ActiveBoard Multimedia board 3 700,00 лв. по заявка

16

DR S52 Teacher's Remote Control Program   /1 Licensed copy/ Student's Language Laboratory Software  and Individual work  /up to 32 Licensed copies/ 220,00 лв. 3 520,00 лв.

15

P4 Student's Personal Computer - Dual core 1 210,00 лв. 18 150,00 лв.
16   Stereo headphone-microphone sets 35,00 лв. 560,00 лв.

1

90x60 Teacher's desk 190,00 лв. 190,00 лв.

15

80x60 Student's desks 185,00 лв. 2 775,00 лв.
16   Mounting material (for each position) 125,00 лв. 2000,00 лв.
   Installation :  2 500,00 лв.
     TOTAL:  31 345,00 лв.

Доставка: 4-6 седмици от датата на плащането.                         Плащане : пл. нар.

Гаранционен срок : Една година    /   Валидност: 30 дни                     

Съставил: Р. Радев