ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕТО

1958 година 1969 година 1981 година 2007 година

    1958 година                            1969 година                         1981 година                                    2016 година

  В изключително кратки срокове, преференциални цени и ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ МИТА И ДДС за учебните заведения се извършват доставките на техниката и софтуера.

Възможност за разсрочено плащане.

Разплащане по банков път директно с контрагента .

Проектиране и Консултации

Доставка
Инсталация
 
 

 

  начална страница

Copyright Seimenus.com 1993 - 2019 г. Всички права запазени.