ЕЗИКОВИ КАБИНЕТИ

PHONETIC LABORATORIES

LANGUAGE LABORATORIES


За нас:За контакти Фото галерия   Search powered by

ЕЗИКОВ КАБИНЕТ СОФИЯЕзикови кабинети

Преводачески кабини

Езикови центрове

Кабинети за самостоятелна работа

Индивидуални работни места

Софтуер

Мултимедиини центрове

Логопедия - решения на проблемите в слухово говорните умения. Language laboratory

Фото галерия


Методика на чуждо езиковото обучение

ТСО - Технически средства за обучение  link


 

 

 

 

Езикови кабинети изградени с най - нови компютърни технологии

COMPUTING LANGUAGE LABORATORY

Бургас

Езиков кабинет -  гр. Варна

Проектирани за да бъдат удобни и лесни за обслужване, както от преподавателите, така и от ученици и студенти. В разработките са включени, виртуален касетофон, цифров запис в МР3 аудио формат на базата на най-новите компютърни технологии

Пловдив

 

Преводачески кабини и подготовка на преводачи

 

Новите дисциплини налагат развитието на нови насоки в учебните програми. Изцяло зависещи от техниката и с помощта на компютърните програми, изграждането на преводача е улеснено до минимални усилия от страна на преподавател и студент. Симулирането на реална обстановка с помощта на компютър, ускорява процеса на обучение.

ЗАЛА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ПРЕВОДАЧИ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 

Езикови центрове и дистанционно обучение

ЕЗИКОВА ЛАБОРАТОРИЯ гр. ХАСКОВО

 

Свободата при избора на предмета и начина на преподаване, имат своето ново развитие и философия. Студентът сам избира предмета на своя интерес и сам ръководи под наблюдението на преподавателя своя учебен процес. Дистанционното обучение, като нова форма на развитие, разнообрази закостенелите форми на класните стаи.

 

 

 

Индивидуално обучение и самостоятелна работа

 

гр. Варна

 Самостоятелната работа на студента, изведе новото мислене в образованието напред в времето. Възможностите на техниката, позволиха още по бързо развитие на тази насока. Освободени от надзора на преподавателя, но контролирани от компютъра, работещите в самостоятелна среда, напредват изключително бързо.

Езиков кабинет -  гр. ВарнаЕЗИКОВ КАБИНЕТ СОФИЯ

 

 

 Софтуер за управление на компютърен клас

КОМАНДЕН ПАНЕЛ НА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

 

 Тази програма, управлява комуникацията, между преподавателя и ученика. Command Panel служи на преподавателят, да прослушва в реално време, как учениците изпълняват зададеното упражнение (фонетика, превод, граматика и др.) , може да разговаря с тях или само да ги прослушва. 
Функцията аутоскан служи за автоматично прослушване на всички ученици, през зададен интервал от време.

 Компютърни зали и мултимедиини езикови центрове

 Най - новото в компютърните технологии. Интелигентни системи и обучаващи програми. Корекция на граматика, фонетика и активизиране на цялото внимание. Аудио, видео програми, както и информация постъпваща от пулта на преподавателя, CD, DVD, INTERNET, MP3, сателитен и радио приемник. Работата изцяло е поета от дигитален касетофон DAT RECORDER , а новата версия на програмата е с виртуален касетофон и клавиатура   

РЕКОРДЕР НА СТУДЕНТА

 

 

Тази програма замества изцяло старите касетофони и включва допълнителни функции. Освен аудио файлове, с нея могат да се гледат видео файлове, картини и текст. Разполага с два независими канала и три писти за възпроизвеждане на  преподавателската писта и за запис  на студента едновременно. Това дава възможност за сравняване на двата записа  и корекция на студентската работа.  Два независими регулатора на звука за всеки канал. Студентът, може многократно да работи върху своята писта, без да повреди преподавателския записа. Разполага с множество опции за по-лесна работа, пренавиване напред, назад, връщане на една фраза за повторение, bookmarks за отбелязване на няколко трудни за студента момента. 

ЕЗИКОВ КАБИНЕТ ПЛОВДИВ

Програмата на преподавателския пулт, дава възможност преподавателят да наблюдава работата на студента на своя панел, да дава задание писмено или устно, проверява и коригира работата на студента. Той може да поеме управлението на рекордера на студента и да го ръководи. Освен обучение, в мултимедиините центрове, могат да се правят изпити, като резултатите се запазват на хард диска или на CD ROM. Има възможност преподавателят  сам да изработва тестове за изпит.

 

ЕЗИКОВИ КАБИНЕТИ

 

Спецификация: 

Софтуерът за компютърен езиков /фонетичен / кабинет е програмиран за висшите учебни заведения и езикови гимназии.  Специално за филологически  специалности бяха включени функциите за обучение на преводачи с двата вида превод  -  симултанен и консекутивен.

 

Компютърен езиков кабинет, 15 места за ученици и едно за преподавателя.

Кабинетът служи за развиване на слухово-говорните умения, граматика, фонетика,
превод - писмен, устен, симултанен и консекутивен, дублаж и тайминг на филми.

Кабинетът, може да се използва, както за обучение по чужди езици и български , така и за провеждане на изпити , обучение по информатика, тестове и матури.


                                      Езиковият кабинет включва :
-Софтуер за преподавателя - пълен аудио и визуален контрол на ученика, студента.

-Софтуер за ученика, за развиване на слухово-говорните умения , граматика , фонетика , филми, превод и др. според приложените към всеки учебник, дискове с материали , както допълнителни материали подбрани от преподавателя.
-Компютри.
-Бюра с място за компютрите и вградени канали за полагане на кабелите.
-Хардуер.
-Инсталационни материали.
-Слушалки с микрофон .
-Монтаж и обучение на преподавателите.
-Допълнително оборудване : според желанието и нуждите на учебното заведение.
 

 

фото галерия


Логопедия или корекция на говора

 

                                                    Нарушения на речта и езика.            Съвременни технически средства за корекция на говора

                                                            Дисграфия и дислексия.                    Фина моторика и реч.

 


  Утвърдени търговски отношения с клиенти и контрагенти.

Повече от 30 години опит и традиция в областта на езиковото обучение - проектиране, доставка, инсталация и сервиз на

езикови кабинети и програмни продукти.

Над 70 монтирани и поддържани кабинети от различни типове, на територията на цялата страна. Гъвкавост при проектирането и ценообразуването . 

 

 

 Начало

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright Seimenus.com 1993 - 2024 г. Всички права запазени.