- ЕЗИКОВИ КАБИНЕТИ -

 

 

 

www.seimenus.com

 

 

 

Спецификация: 

Компютърен езиков кабинет, 15 места за ученици и едно за преподавателя.

Кабинетът служи за развиване на слухово-говорните умения на ученика, по чужди   езици и български език за чужденци, провеждане на изпити, обучение по    информатика, тестове  и матури. 

Езиковият кабинет включва : 

-Софтуер за преподавателя - пълен аудио и визуален контрол на ученика,   студента.

-Софтуер за ученика, за развиване на слухово-говорните умения, граматика,   фонетика, превод - Симултанен и Консекутивен, дублаж и тайминг на филми и др.  според приложените към всеки учебник, дискове с материали, както допълнителни  материали подбрани от преподавателя.

-Oбучение на преподавателите. 

-Компютри.

-Хардуер.

-Бюра с място за компютрите и вградени канали за полагане на кабелите.

-Инсталационни материали.

-Слушалки с микрофон.

 

 

ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ  Copyright (C) 1993-2022 SEIMENUS.COM